Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Rekonstrukce rodinných domů a plynové spotřebiče
Obrzek - Rekonstrukce rodinných domů a plynové spotřebiče
1. dubna 2014
Chystáte se v rámci programu NZÚ vyměnit okna či dveře nebo změnit systém větrání vašeho domu a zároveň máte doma plynový spotřebič? Potom musíte pamatovat na to, že při těchto nebo dalších stavebních úpravách, při kterých se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnosti nebo objem prostoru pro plynový spotřebič kategorie A nebo B, musíte v souladu s požadavky ČSN EN 1775:2008 a TPG 704 01 - Změna 1 zajistit: provedení přepočtu objemu prostoru, průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro spotřebiče v kategorie A nebo B podle požadavků pro jednotlivá provedení spotřebičů, ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B, provozní revizi plynového zařízení (neprodleně po dokončení stavebních úprav nebo před uvedením nového spotřebiče do provozu). Tato povinnost platí i v případě, že si pořizujete zcela nový plynový spotřebič kategorie A nebo B (ať už do stávajícího domu nebo novostavby). Plynový spotřebič kategorie A je ten, pro který se vzduch pro provoz spotřebiče přivádí z prostoru, ve kterém je spotřebič instalován, a spaliny jsou odváděny do téhož prostoru. Plynový spotřebič kategorie B je pak takový, pro který se vzduch pro provoz spotřebiče rovněž přivádí z prostoru, ve kterém je spotřebič instalován, ale spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. Blíže viz např. http://www.tzb-info.cz/2019-plynove-spotrebice-i . Přepočet nebo ověření nepřípustného tlaku podle výše zmíněné technické normy vám zajistí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail