Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Převod dokumentů z programu Nová Zelená úsporám 2013 do programu Nová Zelená úsporám.
Obrzek - Převod dokumentů z programu Nová Zelená úsporám 2013 do programu Nová Zelená úsporám.
30. dubna 2014
Podali jste žádost o dotaci v programu Nová Zelená úsporám 2013 a byli jste neúspěšní? Podáváte stejnou žádost v programu Nová Zelená úsporám? Nyní můžete požádat o převedení dokumentů z žádosti podané v programu Nová Zelená úsporám 2013 do žádosti podané v programu Nová Zelená úsporám. Chcete-li dokumenty převést, vyplňte příslušný formulář, který zašlete spolu s novou žádostí z programu Nová zelená úsporám. Upozornění: Převodem těchto dokumentů bude další administrace žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám 2013 nevratně ukončena, a to ve všech zvolených oblastech podpory. Finanční prostředky alokované pro tuto žádost z programu Nová zelená úsporám 2013 budou uvolněny. Převod dokumentů je nevratný. V případě, že převedené dokumenty nesplňují všechny požadavky programu Nová zelená úsporám nebo obsahují nedostatky, budete v souladu se Směrnicí MŽP č. 1/2014 vyzváni k jejich opravě či doplnění. Převod nelze uskutečnit u dokumentů, které pozbyly platnosti – výpis z katastru nemovitostí, doklad o právní subjektivitě, a také u dokumentů, které jsou výlučně svázány s programem Nová zelená úsporám 2013 – plná moc, souhlasné prohlášení vlastníků, krycí listy technických parametrů, bilance solárních systémů apod.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail