Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Nová zelená úsporám 2013
Žadatelé, kteří chybovali při podání žádosti, mají možnost vzít ji zpět a podat svou žádost znovu. V případě, že jste při elektronickém podání žádosti chybovali nebo si z jakéhokoliv důvodu přejete vzít svou podanou žádost zpět, tuto možnost máte. V rubrice dokumenty ke stažení naleznete formulář „Zpětvzetí žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013". Vyplněný formulář opatřete úředně ověřeným podpisem a následně doručte v obálce označené „Zpětvzetí žádosti NZÚ 2013" (osobně či poštou) na podatelnu SFŽP ČR v Praze (Olbrachtova 2006/9 140 00, Praha 4). O zrušení budeme žadatele informovat mailem i poštou nejpozději do 8 dnů ode dne doručení či osobního předání na podatelnu SFŽP ČR v Praze. Teprve po provedení zrušení žádosti bude žadatelům umožněno nové elektronické podání žádosti. Nové podání žádosti o podporu bude možné nejdéle do vyčerpání alokace v rámci Programu.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail