Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
5. října 2016
Nyní jsme zahájili další stavbu. Jedná se o zhotovení nové hydroizolace okolo bytového domu. Nejprve se odkopala zemina k základové spáře, poté se zeď až na úroveň terénu napenetruje asfaltovou penetrací a na ní se nataví asfaltový pás V60 S35, který slouží jako ochrana proti zemní vlhkosti. Dále ke zdi nainstalujeme nopovou folii, která slouží jako ochrana základní izolační vrstvy. Nakonec se výkop zahrne a zhotoví se okapový chodníček.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail