Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
2. října 2012
Průběh prací u stavby, kde provádíme hydrizolaci domu. Práce spočívají v odkopání zeminy k základové spáře, následné očištění a napenetrování zdiva asfaltovou penetrací. Poté se natavil asfaltový pás, nainstalovala se nopovaná folie a výkop se zasypal štěrkovým podložím. Na podloží se nasype zemina a zhotoví se okapový chodníček z betonových dlaždic, které jsou původní, pouze se očistí vysokotlakým čističem VAP.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail