Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

1 2
Rekonstrukce garáže
Realizace kompletní rekonstrukce garáže a dílny spolu s dvorem u rodinného domu.
Rekonstrukce rodiného domu
Realizace kompletní rekonstrukce rodinného domu včetně nových stropů a nových podlah na terénu a také oprava základu dodatečným přibetonováním. Dále nové rozvody TZB.
Zateplení podhledu
Realizace zateplení podhledu sklepních prostor v bytovém domě. K zateplení je použit polystyren EPS a v některých místech z požárních důvodů minerální vata o tloušťce 100 mm. Následně nanesena armovací vrstvu s konečnou povrchovou úpravou - vnitřním nátěrem.
Oprava malby
Právě provádíme opravu malby společných prostor v bytovém domě.
Zednická oprava společných prostor
Provedení zednické opravy společných prostor. Práce zahrnovali odstranění stávající malby, provedení štukových omítek, výmalba. Dále došlo k nátěru rozvodových skříní a zábradlí.
Výmalba vchodu bytového domu
Výmalba vchodu bytového domu.
Rekonstrukce vchodu bytového domu
Nejdříve jsme vybourali stávající stěnu včetně zárubní a dveří. Poté jsme spodní část stěny vyzdili z tvárnic do výšky 1,2 m, ta se následně opatřila omyvatelným nátěrem. Zbylá část se vyzdila z luxfer. Dále jsme nainstalovali zárubně na které jsme osadili nové dveře.
Rekonstrukce vchodu bytového domu
Nejprve jsme vybourali stávající prosklenou vstupní stěnu, poté jsme zhotovili vyzdívku z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm vč. dozdění ke stěně se schránkami. Dále jsme namontovali novou vstupní stěnu. Vyzdívku jsme poté zateplili tvrzeným polystyrenem tl. 120 mm. Povrchovou úpravou je dekorativní omítka marmolit, která je navíc opatřená antigrafitovým nátěrem Weber. Nakonec jsme nainstalovali vnitřní i vnější parapet.
Rekonstrukce sklepního prostoru
Nejprve jsme vyspravili praskliny v podlaze, čast podlahy se musela zcela odstranit, poté se nově vybetonovala a celá plocha se dvakrát natřela nátěrem Flortred. Dále jsme vymalovali strop a natřeli sokl omyvatelnou barvou.
Zateplení vestibulu
Vestibul jsme zateplili na stěnách polystyrenem tl. 100 mm a na stropě vatou tl. 100 mm. Povrchová úprava je akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm a mozaiková střednězrnná omítka.
Revitalizace kantýny
Rekonstrukce kantýny, kde jsme prováděli kompletně nové elektroinstalace, vodovod a kanalizaci. Dále jsme prováděli stavební práce a to bourání původních příček, výstavbu nových příček, pokládku obkladů, výměnu zárubní a dveří a také jsme dodali nábytek a kuchyňské zařízení dle návrhu architekta.
Revitalizace kantýny
Pokračování k předešlé fotografii.
Revitalizace kantýny
Pokračování k předešlé fotografii.
1 2

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail