Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Školení zaměstnanců
Dne 26.3. 2012 se konalo školení BOZP zaměstnanců. Naším externím školitelem je pan Josef Bernášek.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail