Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Rekonstrukce ploché střechy
Obrzek - Rekonstrukce ploché střechy
6. srpna 2015
Zahájení další akce kterou je rekonstrukce ploché střechy. Nejdříve se odstraní stávající kačírek a tepelná izolace. Poté se nataví podkladní hydroizolace na kterou se pomocí PUR pěny a teleskopických kotev položí tepelná izolace ve spádu ke střešní vpusti. Na tepelnou izolaci se nataví samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu na který se pak ještě nataví vrchní pás z SBS modifikovaného asfatlu s ochraným posypem proti UV záření.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail