Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
5. října 2016
Nyní jsme zahájili další stavbu. Jedná se o zhotovení nové hydroizolace okolo bytového domu. Nejprve se odkopala zemina k základové spáře, poté se zeď až na úroveň terénu napenetruje asfaltovou penetrací a na ní se nataví asfaltový pás V60 S35, který slouží jako ochrana proti zemní vlhkosti. Dále ke zdi nainstalujeme nopovou folii, která slouží jako ochrana základní izolační vrstvy. Nakonec se výkop zahrne a zhotoví se okapový chodníček.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail